Shpërndaj:

Asnjë prej jush nuk ka nevojë për piedestale virtuale. Piedestalin më të fuqishëm njeriu e ndërton brenda vetes. Zgjeron zemrën dhe aty hedh themelet. E asaj i jep sy për të parë, dhe veshë të dëgjojë. Ndaj ata që e kanë zemrën oqean, shohin gjëra që tjerët nuk i shohin dhe dëgjojnë fjalë që për të tjerët janë të shurdhëta....

Zëri i Rinisë
Ka një hapësirë të posaçme që i dedikohet mentorimit të të rinjve, si në grup ashtu dhe individualisht.
Të dyja, janë formate shumë të vlefshme dhe me rezultate konkrete. Fokusohemi në komunikim, edukim ndjesish, fuqizim, vetëbesim, motivim, bashkëpunim e mendësi që do ju ndryshojë ditën, javën e ndoshta vitin.
Mosha 14 - 18 vjeç dhe 18 - 23 vjeç