FFF për studentë

Fit For Future i dedikohet me sesione të veçanta grupimit të të rinjve, studentë dhe jo vetëm. Trajnimi fokusohet në cilësitë e komunikimit, forcimin e vetëbesimit, punën në skuadër, aftësitë e lidershipit dhe menaxhim qasjeje që udhëheq në rezultate të ditë pas dite, konkrete dhe të prekshme.

Qëllimet e trajnimit

  • Të zhvillojë personalisht
  • Të zhvillojë komunikimin
  • Të japë nota të mendimit pozitiv, të krijojë një frymë bashkëpunimi në grup dhe të mësojë tolerancën

Aftësitë që kërkohen

Buzëqeshje 100%
Dëshirë për zhvillim 100%
Mendje të hapur 100%
Disiplinë 100%

Rreth Trajnimit

Në këtë Program Komunikimi kanë marrë pjesë deri tani  rreth 600 të rinj. Mësohet mbi komunikimin, zhvillimin, këndvështrime të reja, motivimin dhe frymëzimin.

Trajnimi merr përsipër të mbulojë këto çështje:

  • Komunikimi
  • Të menduarit pozitiv
  • Zhvillim Personal
  • Puna në Skuadër
  • Menaxhim sjelljeje
  • Disiplinë pozitive
  • Mikromenaxhim jete

Metodologjia

Trajnimi mund të jetë një ditor dhe ka në qendër praktikën dhe format e trajnimit interaktive që aplikohen për të patur arritje cilësore dhe efektive për secilin nga pjesëmarrësit. Skuadra do të ketë detyra, prezantime të përbashkëta dhe individuale, aktivitete në grup dhe kohë cilësore të shfrytëzimit të dijeve. Në fund të FFF shpërndahen çertifikata.

Kohëzgjatja

Programi shtrihet nga ora 9.30 deri në orën 13.30, me një pushim 20 minutësh.

Numri i pjesëmarrësve

Këshillohet të jenë 16 persona në një seancë ditore të FFF. Përkushtimi ndaj secilit pjesëmarrës në kohë dhe në praktikë është më se e rëndësishme, ndaj dhe numri është optimal.

Gjithashtu bëhen edhe sesione masive, më shumë se 100 persona.

Kontakto per informacione mbi tarifat.

0
Klientë
0
Qytete
0
Histori Suksesi